İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ

İmplant Üstü Protez , implant üzerine yerleştirilen ve implant tarafından desteklenen sabit ya da hareketli protezlere implant üstü protez adı verilir. İmplant destekli protezler tek dişi eksikliğine de çoklu diş eksikliklerine de sahip olan hastalarda tercih edilebilirler. Diğer bir deyişle implant tedavisinin uygulanabileceği hasta grubu oldukça geniştir.

Doğal dişleri taklit eden materyallerden üretilen implant üstü protezler eksik dişlerin rehabilite edilmesine ve yerine konmasına hizmet eden, farklı malzemelerden yapılabilen ve birçok özelliğe sahip protezlerdir. Duruma göre hastalara hareketli ya da sabit protetik rehabilitasyonlar sunulabilir. Her ikisi de çiğneme ve fonatuar işlevlerindeki kayıpların ve azalmanın onarılması ve estetik kusurun sınırlandırılması için eksik dişlerin giderilmesini sağlar. Aradaki fark adından da anlaşılacağı üzere hareketli protez hasta tarafından ağızdan çıkarılmaya müsaitken sabit protezin ağızda kalıcı olarak sabitlendiğinden hastanın kendi imkanlarıyla çıkarmasına müsait olmamasıdır.

İmplant üzeri abutment denilen parçalara yapıştırılarak ya da vidalanarak sabit halde kullanılan protezlere implant üstü sabit protezler adı verilir. İmplant üstü protez çeşitleri; implant üstü sabit protezler ve implant üstü hareketli protezler olarak ikiye ayrılır. İmplant üstü sabit protezler diğer bir deyişle kaplamalar ve köprüler tek bir diş eksikliğinde de tam çene dişsizliğinde de kullanılabilir. Hiç dişi olmayan kişilerde yerleştirilen sabit implantlar üzerine uygulanan, hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlere ise implant üstü hareketli protezler adı verilmektedir.